• Wpisów:272
  • Średnio co: 7 dni
  • Ostatni wpis:3 lata temu, 19:29
  • Licznik odwiedzin:9 531 / 2103 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Oce­niaj po czy­nach. Słowa niekiedy są niczym w porówna­niu z czynami.
 

 
Zja­wiasz się tyl­ko wte­dy, gdy cię nie pot­rze­buję i myślisz, że coś znaczysz.
 

 
Wolę się zbyt wy­soko nie uno­sić w szczęściu, bo upa­dek bo­li, na­wet z małej wysokości.
 

 
Głupim nazywa się człowiek, który mając Kochającego Go osobę, odrzuca ją. Robi to dlatego, bo myśli, że potrzebna jest mu wolnośc która z biegem czasy okaże się jego największym wrogiem
 

 
Nie jest łat­wo cie­szyć się czymś co jed­nocześnie łączy i dzieli...
 

 

Do tej po­ry żałuję, że nie zgodziłam się na spa­cer z Tobą wśród gwiazd o 5 nad ra­nem. Może dziś mo­je życie wyglądałoby zu­pełnie inaczej. Może mo­je życie stałoby się częścią Two­jego, bo Two­je jest moim już od dawna.
 

 
NIC nie przychodzi łatwo,
ale wszystko jesteś wstanie
zrobić ciężką pracą
osiągniesz NIESAMOWITY sukces.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (4) ›
 

 
Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki i ich realizacji.
 

 
Każdy jest zajęty uda­waniem ko­goś, kim wca­le nie jest. Możli­we, że dzieje się tak dla­tego, iż nikt nie wie, kim nap­rawdę jest.
 

 
I kiedy wszys­tkie uczu­cia we mnie upadły, ser­ce wróciło na swo­je miej­sce, a głupo­ta mnie opuściła, to mu­siałeś zadzwo­nić. Kiedy już nie znaczyłeś dla mnie nic i na­wet nie drżałam na dźwięk Two­jego imienia. I po­wie­działeś mi wczo­raj ty­le głupich słów, bez­nadziej­nych zdań, ale dot­knąłeś mnie tak, że wszys­tko in­ne przes­tało mieć znaczenie.
 

 
Jes­teś obok a ja pat­rzę na ciebie i marzę jak bie­rzesz mnie w ra­miona ,wtu­lasz się w moją szyję i de­likat­nie całujesz .Prze­suwasz dłoń po moim ciele znając każdy je­go mi­limetr a ja się te­mu pod­da­je .Pozwól mi marzyć choć mi­nutkę dłużej. Pozwól mi zos­tać .Pozwól mi cię Kochać
  • awatar moja własna odmiana heroiny: Świetny wpis. *zapraszam do mnie* Jeżeli spodoba Ci się mój blog, dodaj do obserwowanych bądź znajomych, i pozostaw po sobie ślad : )
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Trze­ba przes­tać chcieć być jak ktoś. Nie na dar­mo jes­teśmy sobą aby sta­wać się kimś innym.
 

 
Ciężko jest pra­widłowo oce­nić ludzi, którzy prze­wijają się przez nasze życie. Na­wet kiedy wy­daje nam się, że wiemy już wys­tar­czająco dużo, ktoś może tak bar­dzo się zmienić, że przes­ta­jemy go poz­na­wać. Je­go czy­ny w tym mo­men­cie ra­nią naj­bar­dziej, bo nig­dy byśmy się te­go po nim nie spodziewali.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
Nasze wspólne Kiedyś* było piękne, I żal, że już nig­dy ta­kie nie będzie... za bar­dzo się różni­my... a może poróżniło nas to, że jes­teśmy ta­cy sa­mi... sama już nie wiem

http://ask.fm/nattrzy <-- pytać
 

 
Słowa, które padły z Naszych ust dziw­nie dziś brzmią w moich wspomnieniach.
 

 
Jeżeli miałabym wy­bierać po między by­ciem głuchą, a niewi­domą, to wyb­rałabym to dru­gie.
Wo­lałabym być śle­pa i pat­rzeć na świat ocza­mi wyob­raźni - widzieć go tak jak ja bym te­go chciała.
 

 
Dzięki mnie stałeś się 'kimś' - tyl­ko, że dla mnie zos­tałeś nikim.
 

 
Oczy ob­serwo­wały za­pisa­ne kar­ty życia, ro­zum wska­zywał, że tak ma być. Ser­ce płakało przez nies­pełnione marzenia....
 

 
Prag­nienie by­cia kimś in­nym to mar­no­wanie oso­by, którą się jest.
 

 

Nie jest szczęściem zna­leźć miej­sce, gdzie chciałoby się um­rzeć. Praw­dzi­wym szczęściem jest zna­leźć miej­sce, gdzie chciałoby się żyć.
 

 
gapisz się na spód swojej szklanki
Mając nadzieję, że pewnego dnia spełnisz marzenie
Ale marzenia przychodzą powoli, a znikają szybko
Widzisz Go gdy zamykasz oczy
Może pewnego dnia zrozumiesz dlaczego
Wszystko, czego dotykasz, umiera.