• Wpisów:272
  • Średnio co: 7 dni
  • Ostatni wpis:3 lata temu, 19:29
  • Licznik odwiedzin:9 533 / 2103 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Po­rusza mnie is­tnienie wszys­tkiego, po­za mną.
 

 
Nie chcę o To­bie za­pomi­nać, chcę o To­bie pa­miętać, mi­mo, że za­dałeś mi nie mało bólu, mi­mo, że zos­ta­wiłeś. Tak, będę pa­miętać, do końca, na zawsze.
 

 
Czas na przemyślenia, ile warte jest uczucie.
Czy jest żartem czy czymś na poważnie, ludzie.

Gdy uczucie gaśnie...dokładnie wtedy, właśnie.
Patrzę na świat jaśniej.Już wiem ile co jest warte.
Uczucie nie jest żartem.Musisz je pilnować.
Musisz twardo trzymać warte by uczucie nie odeszło i nie przeszło tak jak przechodzi przeszłość.
 

 
Śmiech po­winien być naj­bar­dziej oczy­wis­tym zja­wis­kiem na tym świecie.
 

 
gdy­byś dos­tał skrzydła, sie­działbyś spo­koj­nie, czy od­le­ciałbyś w dal pat­rząc tęsknie w stronę zachodzące­go słońca?
 

 
Żyje­my w świecie kłam­stw, gdzie ludzie nie pot­ra­fią być szczęśliwi.
 

 
Wyjątko­wych his­to­rii nie war­to za­mykać tyl­ko w przeszłości.
Jeżeli chcesz coś bar­dzo po­wie­dzieć to nie przej­muj się tym jak in­ni to ocenią.
 

 
Jakie jest moje życie? Moje życie jest zbyt skomplikowane. Raz jest zajebiście raz chujowo. Ale cóż takie jest moje życie
 

 
Nie każdy pot­ra­fi cie­szyć się życiem i uśmie­chać się, gdy w ser­cu smutek.
A ja dzięki To­bie wiem, po co żyję i jak wygląda szczęście.
 

 
"W chwili, kiedy zastanawiasz się czy kogoś kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze.”
 

 
Gdy­by nie miłość, pew­nie nie znałabym 90% uczuć te­go świata, nie wie­działabym jak łat­wo mogą to­warzyszyć so­bie z po­zoru prze­ciw­ne emoc­je, np. spokój z ad­re­naliną, szczęście z gniewem. Doświad­czam te­go wte­dy, gdy dop­ro­wadza mnie do szału i mam ochotę rzu­cić się na niego z plas­ti­kową łyżką, a z dru­giej stro­ny wygląda cho­ler­nie pięknie ze skwaszoną miną. I gdy­by nie to, co przy nim czuję pew­nie nie wie­działabym ja­kim sil­nym jes­tem człowiekiem. Zaw­sze uważałam się za słabe­go. To właśnie przy nim od­kryłam, że tak nap­rawdę mam siłę, siłę aby żyć na pełnych ob­ro­tach, tyl­ko i wyłącznie dla niego
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
Wiem że będzie mi z nim dob­rze, ale nig­dy nie będę szczęśliwa...
 

 
Dziś się upiłam.
Upiłam się włas­nym smutkiem.
Strze­lałam tęsknotą i za­biłam w so­bie człowieka…
 

 
Nie możesz mieć wszys­tkiego...doceń to co masz...Wszys­tko co zdarza się raz, może już się nie przy­darzyć nig­dy więcej...
 

 
Niena­widzę was porówny­wać, ale nies­te­ty czas nie leczy ran. Każdy Twój gest, słowo, spoj­rze­nie, od­biło się głębo­ko w mo­jej pa­mięci..Na­wet w je­go ra­mionach wyob­rażałam so­bie Twój do­tyk. Wiem...to pa­rano­ja, ale chcę być cho­ra dopóki jest nadzieja, dopóki jest szan­sa, że po­jawisz się zno­wu, chcę być naiw­na bo tyl­ko dzięki te­mu mam siłę by przez­wy­ciężyć tą prze­rażającą egzystencje..
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
nie tylko pocałunek da się skraść
 

 
Rodzisz się , nie świado­my nicze­go. Zaczy­nasz od ze­ra. Te­raz wyob­raź so­bie za­rys człowieka,składające­go się z puzzli. Im dłużej two­je życie trwa tym więcej puzzli so­bie uzbierasz,przyjaźń,zaufanie,..
Aż , naglę po­jawiasz się Ty i wy­pełniasz os­tatnią lukę zwaną miłością. Pa­suje­my do siebie ideal­nie , jak dwa puzzle. Bez ciebie, jes­tem niekompletny.
  • awatar marida011: Dobry wpis. <33 http://marida011.pinger.pl/ Jeśli masz czas, to proszę wejdź, nie masz, proszę- nie wchodź, nie obrażaj.
  • awatar Nealie.: Mega wpis!
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›