• Wpisów:272
  • Średnio co: 8 dni
  • Ostatni wpis:3 lata temu, 19:29
  • Licznik odwiedzin:10 232 / 2292 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Widzisz w życiu głębszy sens, ro­bisz wszys­tko z całych sił, spełniasz marze­nia i dzięki te­mu osiągasz coś czgo nikt in­ny nie osiągnie.

 

 
Pożeg­na­nia często by­wają bo­les­ne,ale zaw­sze jest nadzieja że kiedy wrócisz Ci wszys­cy którzy Cie wspierają miło Cie przy­witają mówią-Jak dob­rze,że jesteś...
 

 
Czy to nie my powinniśmy kształto­wać swój los, a nie los sam siebie?
 

 
tak bardzo tęsknię ;<
  • awatar Ausländer: ja również :/ blog opisujący życie za granicą 15-latki, zajrzyj proszę :)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Dlacze­go kochają nas ludzie, których my nie kocha­my i dlacze­go my kocha­my ludzi, którzy nas nie kochają?
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
Wiele bym dała by móc cofnąć czas do mo­men­tu w którym stanąłeś prze­de mną, nie wa­hając się poszłabym w inną stronę.
 

 
Nie po­jawiaj się w czyimś życiu,jeśli masz za­miar za­raz zniknąć
 

 
"Nie jestem idealna. Zmieniłam się i to nie koniecznie na lepsze.
Ale pamiętaj, że każda zmiana ma swój powód."
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (3) ›
 

 
Od niektórych ludzi nie da się uciec, niektórych uczuć nie sposób za­pom­nieć. Jeśli kochasz - to na całego.
 

 
Mówi się, że nie ma ideałów, ale pra­wie każdy chce nim być.
 

 
I nig­dy nie dałam siebie ni­komu w ta­ki sposób jak dałam się Tobie.
 

 
"Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne nigdy się nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które wywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których powinnam już dawno zapomnieć."
 

 
Nie poleciałam na je­go kasę czy wygląd. Nieod­wołal­nie za­kochałam się w je­go oczach, uśmie­chu i poczu­ciu hu­moru. To chy­ba właśnie to spra­wia, że nasza miłość jest ta­ka głębo­ka i piękna.
 

 
Miłość jest od­po­wie­dzial­nością, z od­po­wie­dzial­ności nie można się wy­leczyć, chy­ba że kłam­stwo przemawia.
 

 
Nic nie mówisz znów, ja milczę też, ale oboje Mówimy "chyba chcę, lecz wybacz, wiesz, trochę się boję"
 

 
Wszys­cy jes­teśmy "Po­ciąga­mi"...ludzie wchodzą do nasze­go życia, wychodzą z niego, a My podąrza­my da­lej w kierun­ku os­tatniej stacji.
 

 
nie sta­raj się żeby było ideal­nie , zacznij od te­go żeby było dob­rze .
 

 
Nie pot­rze­buję tych wszys­tkich ma­terial­nych rzeczy..
Tak na prawdę je­dyne o czym marzę, to ciepły do­tyk dłoni, kil­ka czułych słów i świado­mość, że to dzięki mnie ktoś się uśmie­cha
 

 
Gdy ko­goś kochasz to kochasz po­wiet­rze, którym od­dycha, ziemię, po której stąpa, rzeczy, których dotyka.
Kochasz tą osobę każdym od­dechem, uderze­niem ser­ca, spoj­rze­niem, ges­tem, słowem a na­wet łzami.
Kochasz tak, jak gdy­by nikt Cię nig­dy nie zranił...
 

 
Sztuką jest dać się pop­ro­wadzić, jed­nocześnie nie dając sobą manipulować.
 

 
Im więcej i dłużej myślisz, tym więcej po­jawia się wątpliwości.
 

 
Chciałabym, żeby cza­sem ktoś za­pytał co u mnie. Na­wet nie mam ko­go okłamać, że wszys­tko w porządku.
 

 
Praw­dzi­we uczu­cie nig­dy nie ma końca - ono tyl­ko się ukrywa.
 

 
Widzisz moje łzy? To naiwność spływa mi po policzku...
-Nie wytrzymam tego wszystkiego...
-Wszyscy tak mówią, a wytrzymują. Człowiek nie sznurek, wszystko wytrzyma
  • awatar Empathic Lady: Zapraszam do mnie, inspiracje modowe, porady modowe oraz pielęgnacja włosów:)
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Wiesz kiedy można mówić o miłości? W mo­men­cie, gdy zda­jesz so­bie sprawę, że przy ni­kim in­nym nie będziesz czuć się tak, jak przy tej oso­bie i na­wet nie chcesz tak się czuć przy kimś in­nym. Bo wiesz, że nikt nie będzie w sta­nie zastąpić te­go ko­goś. Do te­go uśmiech na całej twarzy, gdy na wyświet­laczu w te­lefo­nie wyświet­la się to jed­no imię. Faj­nie jest być za­kochaną, po­lecam.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
i udo­wod­nię Ci, że tracąc mnie, ut­ra­ciłeś znacznie więcej niż ja.
 

 
Nie lu­bię. Nie lu­bię jak ktoś kłamie, jak nie dot­rzy­muje słowa, jak za­wodzi. Nie lu­bię jak się zaczy­nam po­zytyw­nie nas­ta­wiać po to, by za chwilę stwier­dzić, że każda his­to­ria kończy się tak samo.
 

 
Cza­sem bra­kuje słów, choć tak wiele jest do powiedzenia.
http://ask.fm/nattrzy
 

 
"Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach "
 

 
Myślę so­bie cza­sem, że tak po pros­tu, bez większe­go wy­siłku, by­libyśmy ra­zem szczęśliwi.
Nie jes­tem szczęśli­wa, gdy myślę.